Wijziging proeftijdbeding voor kortlopende arbeidsovereenkomsten

Artikel
Contracten Wet werk en zekerheid

Wijziging proeftijdbeding voor kortlopende arbeidsovereenkomsten

Artikel

Laatste update: 14 mei 2018
Gepubliceerd: 09 september 2014

Wanneer een nieuwe werknemer in dienst treedt, wilt u als werkgever vaak eerst een periode kijken of de nieuwe werknemer geschikt is voor het werk en of er een ‘klik’ is met u en collega’s. Ook de nieuwe werknemer wil ervaren of het werk, zijn werkgever en zijn collega’s hem bevallen. Hiervoor wordt vaak een proeftijd afgesproken. In deze periode mogen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst zonder enige opzegtermijn direct beëindigen.

Vanaf 1 januari 2015 verandert de wetgeving rondom het opnemen van een proeftijd in de arbeidsovereenkomst.

Huidige wetgeving

De proeftijd die tussen werkgever en werknemer is afgesproken, moet schriftelijk worden vastgelegd. Voor zowel werknemer als werkgever geldt dezelfde proeftijd. De volgende proeftijden mogen worden afgesproken:

  • twee maanden in een contract voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd van twee jaar of langer
  • één maand in een contract voor bepaalde tijd korter dan twee jaar
  • één maand in een contract voor bepaalde tijd dat niet op een vaste datum eindigt

Van de laatste twee situaties mag bij cao worden afgeweken. Een proeftijd mag dan worden verlengd tot maximaal twee maanden. Wanneer er voor de werkgever en de werknemer een ongelijke proeftijd en/of een proeftijd van langer dan twee maanden wordt afgesproken, dan geldt de proeftijd niet.

Wetgeving vanaf 1 januari 2015

De proeftijd zoals deze in de huidige wetgeving is vastgelegd, blijft gewoon bestaan. Alleen mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer worden afgesproken in contracten van maximaal zes maanden. Het is ook niet mogelijk hier bij cao van af te wijken. Wanneer er in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter toch een proeftijd wordt afgesproken, dan wordt er gedaan alsof er geen proeftijd bestaat.

Verder mogen werkgevers en werknemers alleen een nieuwe proeftijd afspreken in een volgende arbeidsovereenkomst als de werknemer een nieuwe functie krijgt en hiervoor duidelijk andere vaardigheden en/of verantwoordelijkheden nodig zijn. Er mag echter geen nieuwe proeftijd worden afgesproken in arbeidsovereenkomsten met een opvolgende werkgever.

Overgangsrecht

Voor de wijziging van het proeftijdbeding geldt overgangsrecht. Op proeftijdbedingen of cao-bepalingen die al zijn overeengekomen voordat de nieuwe wetgeving in werking treedt, blijft het oude recht van toepassing. Maar het overgangsrecht ten aanzien van cao-bepalingen duurt zolang de cao geldig is, en uiterlijk tot 1 januari 2016.

Wanneer in een cao een proeftijd mogelijk is gemaakt voor arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter, dan is het overgangsrecht niet van toepassing. Dat betekent dat deze proeftijdbedingen per 1 januari 2015 vernietigbaar zijn.

Tip:
wilt u een korte arbeidsovereenkomst aangaan en toch een proeftijdbeding opnemen, ga dan een arbeidsovereenkomst aan voor bijvoorbeeld zeven maanden.