Goed personeelsbeleid

Salaris & personeel
Goed werkgeverschap

Goed personeelsbeleid

Salaris & personeel

Naast dat u moet voldoen aan alle wet- en regelgeving heeft u als werkgever de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van uw personeel. Er wordt van u verwacht dat u voldoende uitdaging en ontwikkelkansen biedt aan uw personeel, dat u tijdig gesprekken met hen aangaat en dit op de juiste wijze vastlegt in een actueel personeelsdossier.

DIRECT CONTACT OVER SALARIS & PERSONEEL DOWNLOAD MEER INFORMATIE OVER SALARIS EN PERSONEEL

Inzet van uw personeel

Een goede invulling geven aan het werkgeverschap is natuurlijk niet uw enige drijfveer. Ook voor uw bedrijfsvoering is het verstandig om na te denken over de inzet van uw personeel. Heeft u de juiste mensen op de juiste plek? Haalt u wel voldoende rendement uit uw personeel? Of lijkt automatisering de beste oplossing voor u?

De adviseurs van DRV Personeel kunnen u ondersteunen bij zowel de opzet als uitvoering van een goed doordacht personeelsbeleid: van het adviseren over uw bedrijfsstructuur tot het inrichten van een goed verzuimbeleid en de vastlegging in het personeelsdossier.