Ziekteverzuim

Personeel
Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Personeel

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen. Dat is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. De werkgever wordt in principe geacht het loon van de werknemer door te betalen. In sommige gevallen bestaat er recht op een uitkering op grond van de Ziektewet. In dat geval betaalt het UWV het loon door.