Biobased en circulaire voucherregeling voor Zeeuwse mkb

Artikel
Zeelandbrug

Biobased en circulaire voucherregeling voor Zeeuwse mkb

Artikel

Laatste update: 18 mei 2018
Gepubliceerd: 08 augustus 2016

De provincie Zeeland heeft subsidie beschikbaar gesteld om innovatieve ideeën te stimuleren. Met de subsidie kunnen Zeeuwse mkb-ondernemers hun innovatieve vinding technisch en economisch laten toetsen en verder uitwerken. 

Voor de voucher komen biobased en circulaire innovaties in aanmerking. De regeling draagt bij aan verhoging van de innovatiegraad in Zeeland. Toetsing van het innovatieve idee moet worden gedaan in samenwerking met een kennisinstelling die specifieke kennis en expertise heeft op dat gebied.

Doelgroep

De subsidie is voor mkb-ondernemers in de provincie Zeeland met innovatieve ideeën op het gebied van biobased economy of circulaire economie.

Voorwaarden

Voor de voucherregeling gelden enkele voorwaarden. Wij zetten ze hieronder voor u uiteen:

  • De mkb-onderneming is gevestigd in de provincie Zeeland.
  • Het innovatieve idee bevindt zich in een (zeer) vroeg stadium.
  • De haalbaarheid van het idee is onbekend.
  • Het gaat om een praktische toepassing of kennisontwikkeling.

Subsidie

In totaal is € 150.000 subsidie beschikbaar. Per idee bedraagt het maximaal toe te kennen bedrag € 10.000. De subsidie mag maximaal 50% van de subsidiabele kosten betreffen. De rest moet worden ingebracht door de ondernemer zelf. Van de eigen inbreng door ondernemers kan de helft bestaan uit eigen uren.

Openstelling

De regeling heeft een looptijd van 1 september 2016 tot en met 1 maart 2018. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend zolang het subsidiebudget toereikend is.