Extra subsidie voor plattelandsontwikkeling in Zeeland

Artikel
Agrarische sector

Extra subsidie voor plattelandsontwikkeling in Zeeland

Artikel

Laatste update: 24 mei 2018
Gepubliceerd: 20 juni 2013

De provincie Zeeland heeft besloten om extra subsidie beschikbaar te stellen voor plattelandsontwikkeling. Dit gebeurt vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma 2007- 2013 (POP-2).

Het budget is bestemd voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van toeristische activiteiten en/of de instandhouding en opwaardering van het landelijke erfgoed. Daarnaast komen projecten die de leefkwaliteit op het platteland of de verscheidenheid van de plattelandseconomie bevorderenin aanmerking voor subsidie.

Het indienen van anvragen kan tot en met 31 juli 2013. Kleinschalige projecten met een verzoek tot maximaal € 20.000 hebben de voorkeur. De projecten moeten snel en direct uitgevoerd kunnen worden.