Extra voordeel met Research & Development Aftrek

Artikel
Innovatie

Extra voordeel met Research & Development Aftrek

Artikel

Expertise: Subsidieadvies
Onderwerp: Subsidie » WBSO
Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 02 januari 2014

Sinds 2012 is er een extra aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten: de Research & Development Aftrek (RDA). Deze aftrekpost wordt in 2014 nog aantrekkelijker want het RDA-percentage gaat omhoog van 54% naar 60%.

Verrichten u en uw werknemers speur- en ontwikkelingswerk en heeft u hiervoor een S&O-verklaring volgens de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) dan komt u ook in aanmerking voor de RDA.

Extra aftrekpost

De WBSO verlaagt de arbeidskosten voor speur- en ontwikkelingswerk. De RDA verlaagt de overige kosten en uitgaven. Het is een extra aftrekpost van de winst en bedraagt 54% (2013) van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan het S&O-werk. Dit percentage van 54% gaat in 2014 omhoog naar 60%.

Tip:
Het RDA-percentage van 60% komt overeen met een nettovoordeel van 15% bij een tarief van de vennootschapsbelasting van 25% en een nettovoordeel van 31% bij een inkomstenbelastingtarief van 52%.

Kosten en uitgaven 

Het RDA-bedrag wordt berekend op basis van de som van de kosten die u heeft gemaakt en de uitgaven die u heeft gedaan tijdens het uitvoeren van uw eigen S&O-projecten. Bedraagt het aantal WBSO-uren minder dan 150 per maand dan wordt het RDA-bedrag forfaitair bepaald.

Niet alle kosten en uitgaven komen in aanmerking. Zo zijn overheadkosten die niet direct en uitsluitend dienstbaar zijn aan S&O uitgesloten. Datzelfde geldt voor de kosten voor het aanvragen van een octrooi en de uitgaven die in aanmerking komen voor de energie- of milieu-investeringsaftrek.

Wanneer u vanaf 1 maart 2014 gebruik wilt maken van de RDA dan dient voor 31 januari uw aanvraag te zijn ingediend.

Meer informatie of ondersteuning? 

Wilt u meer weten over Research & Development Aftrek? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.