Financiering voor werkgevers die werkgelegenheid creëren voor kwetsbare arbeidsgroepen

Artikel
Breda Noord-Brabant

Financiering voor werkgevers die werkgelegenheid creëren voor kwetsbare arbeidsgroepen

Artikel

Laatste update: 25 mei 2018
Gepubliceerd: 09 mei 2014

Werkgevers in de regio Midden-Brabant worden gestimuleerd om werkgelegenheid te creëren voor mensen die moeite hebben met het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Er ligt een kans op de arbeidsmarkt als het gaat om “reshoring”: het overbrengen van productielijnen van bijvoorbeeld het Verre Oosten (terug) naar Midden-Babant.

Als u als werkgever plannen heeft voor reshoring, dan kunt u in aanmerking komen voor financiering via het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant. Hiervoor moet u:

  • aantonen op welke wijze deze aanvraag vernieuwende/innovatieve elementen in zich heeft die bijdragen aan duurzame nieuwe werkgelegenheid of behouden van werkgelegenheid;
  • inzicht geven in de wijze van revolverendheid. Dit betekent dat het bedrag deels moet worden terugbetaald. In dit geval moet minimaal 25% worden terugbetaald;
  • aangeven hoe de cofinanciering van duurzame werkgelegenheid voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt is georganiseerd.

Subsidie

Het gaat hierbij om een eenmalige financiering vanuit het fonds van 100.000 euro.

Subsidiabele kosten

Voor de subsidie komen de extra organisatie- en opstartkosten die de nieuwe duurzame werkgelegenheid met zich meebrengen in aanmerking.