Investering in het bevorderen van de aanlandplicht

Artikel
Visserij

Investering in het bevorderen van de aanlandplicht

Artikel

Expertise: Subsidieadvies
Onderwerp: Agrarische subsidie » Subsidie
Laatste update: 24 mei 2018
Gepubliceerd: 31 juli 2013

Er is een wijziging van de Regeling LNV-subsidies en het bijbehorende Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013 gepubliceerd. Hierbij gaat het ten eerste om subsidie voor projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van systemen, procedures of processen ter bevordering van de invoering van de aanlandplicht. Ten tweede is de subsidiemodule voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling van visserijgebieden opnieuw opengesteld.

Collectieve acties aanlandplicht 

De aanlandplicht houdt in dat bijvangst niet meer terug mag worden gegooid in zee en dat alle vangsten moeten aanlanden. Deze aanlandplicht wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd. Samenwerkingsverbanden tussen visserijondernemingen, erkende beroepsorganisatie of een combinatie kunnen een aanvraag indienen.

Duurzame ontwikkeling visserijgebieden 

Voor deze subsidie komen projecten in aanmerking die gericht zijn op de stimulering van duurzame ontwikkeling en verbetering van de levenskwaliteit in bepaalde aangewezen visserijgebieden. Hierbij gaat het om de provincies Flevoland, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Zeeland en Zuid-Holland.

Budget 

Voor de collectieve acties aanlandplicht is een subsidieplafond van 3 miljoen euro gesteld. De subsidie bedraagt maximaal 100 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 500.000 euro. De subsidiemodule duurzame ontwikkeling visserijgebieden bedraagt maximaal 60 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van 300.000 euro. Per visserijgebied is een apart subsidieplafond vastgesteld, in totaal is 4.392.000 euro beschikbaar.A

Aanvragen 

Voor beide subsidieregelingen kan een aanvraag ingediend worden bij de Dienst Regelingen van 1 oktober tot en met 31 oktober 2013.