Investeringssubsidie voor glastuinbouwers in 2016

Artikel
Glastuinbouw

Investeringssubsidie voor glastuinbouwers in 2016

Artikel

Expertise: Subsidieadvies
Onderwerp: Agrarische subsidie » Subsidie
Laatste update: 30 mei 2016
Gepubliceerd: 30 mei 2016

Glastuinbouwers kunnen met de subsidieregeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016 investeren in milieuvriendelijke maatregelen. Bent u glastuinbouwer en wilt u investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie? Lees hier aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Doel

De subsidieregeling beoogt glastuinbouwondernemingen versneld minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, zoals in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesproken is.

Met subsidie op een beperkt aantal technieken worden energiebesparing en CO2-emissiereductie in de glastuinbouw verder aangejaagd en wordt invulling gegeven aan de CO2-doelstellingen voor de glastuinbouw uit de meerjarenafspraak én de afspraken uit het Energieakkoord.

Voor wie

In aanmerking voor deze subsidie zijn glastuinbouwbedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen.

Subsidie

De subsidie is maximaal 25% van de aanschafkosten (excl. btw) van nieuwe machines en apparatuur die aan de technische voorwaarden voldoen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000.  Hieronder een overzicht van de maximale subsidiebedragen per investering.

Investering in aansluiting biogas of kooldioxidenetwerk of –cluster: € 50.000 Investering in aansluiting warmtenetwerk of –cluster: € 150.000 Investering in biomassaketel of –kachel: € 250.000 Investering in diffuus glas met antireflectiecoating: € 125.000 (€ 10/m2) Investering in tweede energiescherm: € 50.000 (€ 6/m2) Investering in verticale ventilatoren: € 50.000 (€ 3/m2)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Vóór het indienen van de aanvraag is er een overeenkomst gesloten met de leverancier. Hierin is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval de subsidie niet wordt toegekend.

Om te voorkomen dat de subsidie een prijsopdrijvend effect zal hebben, toont u de marktconformiteit van de kosten aan.

Per investering gelden een aantal extra voorwaarden.

Aanvragen

De subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016 is open van 1 juli tot en met 1 oktober 2016. Het beschikbare budget is € 7.000.000. Volledige aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst zolang het budget toereikend is.

Komt uw energievriendelijke investering niet in aanmerking voor deze regeling of bent u geen glastuinbouwer? Met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw reguliere afschrijving.