Meer stimulering voor werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden

Artikel
Onderwijs

Meer stimulering voor werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden

Artikel

Laatste update: 24 mei 2018
Gepubliceerd: 24 juli 2013

In aanvulling op het artikel ‘Afdrachtvermindering onderwijs vervangen door beperktere regeling’ informeren wij u graag over het nieuwe subsidiesysteem. De stimulering is bedoeld om voor mensen die aan de kant staan in het arbeidsproces een plek te creëren om de benodigde werkervaring op te doen en zo door te kunnen stromen naar reguliere arbeid. De Subsidieregeling Praktijkleren in werking op 1 januari 2014.

Voor de nieuwe subsidieregeling wordt 200 miljoen euro gereserveerd. De uitvoering komt te liggen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar verwachting ligt het subsidiebedrag op 2.700 euro per leerwerkplek. In november wordt de specifieke regeling gepubliceerd.