Nieuwe subsidieregeling voor woningisolatie in Noord Brabant

Artikel
Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Nieuwe subsidieregeling voor woningisolatie in Noord Brabant

Artikel

Laatste update: 25 mei 2018
Gepubliceerd: 23 juni 2014

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant stellen € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor de isolatie van woningen in Noord-Brabant. Projecten in de voorbereidende en begeleidende fase voor woningisolatie komen in aanmerking voor de subsidie.

Doel van de nieuwe regeling is te bevorderen dat woningen in Noord-Brabant worden geïsoleerd. Dat is een arbeidsintensief traject dat werkgelegenheid oplevert. Bijkomend effect is dat de woonlasten voor bewoners worden verminderd, het energiebewustzijn wordt vergroot én de CO2-emissie van woningen in Noord-Brabant wordt verlaagd.

Om de middelen efficiënt in te kunnen zetten, heeft de provincie er voor gekozen om energiecoöperaties als doelgroep aan te wijzen. Energiecoöperaties zijn volgens de provincie door hun structuur namelijk zeer geschikt om een impuls te geven aan het isoleren van woningen van particuliere eigenaren. De provincie Noord-Brabant stelt in totaal € 1 miljoen beschikbaar dat kan worden aangevraagd door zowel individuele energiecoöperaties als samenwerkingsverbanden van energiecoöperaties. 

Voorwaarden

Wel moet worden voldaan aan een aantal eisen:

  • het project omvat tenminste 400 woningen van particuliere woningeigenaren;
  • de woningen zijn gelegen in de provincie Noord-Brabant;
  • de aanvrager heeft aantoonbare ervaring met het realiseren van energieprojecten.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 100% met een minimum van €125.000 en een maximum € 200.000. 

Deadline

Energiecoöperaties in de provincie kunnen een aanvraag indienen van 23 juni t/m 15 oktober 2014.