Ook in 2015 worden investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen gestimuleerd

Artikel
Glastuinbouw

Ook in 2015 worden investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen gestimuleerd

Artikel

Expertise: Subsidieadvies
Onderwerp: Mia en Vamil
Laatste update: 16 mei 2018
Gepubliceerd: 15 januari 2015

Wilt u voordelig investeren in uw bedrijfsmiddelen? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). In de Milieulijst 2015 zijn diverse mogelijkheden opgenomen om te investeren in milieuvriendelijke technieken.

Milieu-investeringsaftrek en Vamil

Investeert u in een milieuvriendelijk product of bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst, dan heeft u mogelijk recht op de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering valt, kunt u tot maximaal 36% van de investering extra aftrekken van het fiscale resultaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven (Vamil).

De Milieulijst wordt elk jaar aangepast. Hieronder vindt u enkele opvallende wijzigingen ten opzichte van 2014.

Populaire bedrijfsmiddelen op de Milieulijst

Vervanging van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels

Investeren in de vervanging van asbest wordt ook in 2015 fiscaal ondersteund. Daarvoor wordt net als in 2014 een maximumbedrag per vierkante meter gehanteerd. Er kan ook een provinciale subsidie voor een investering in asbestsanering mogelijk zijn als dit in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen plaatsvindt.

Duurzame gebouwen

In de afgelopen jaren kwamen duurzame gebouwen voor zowel MIA als Vamil in aanmerking. In 2015 komen investeringen in duurzaam bouwen alleen nog voor MIA in aanmerking.

Duurzaam hout

U komt ook in 2015 in aanmerking voor de MIAVamil als u investeert in duurzaam hout (excl. hout verwerkt in gebouwen) dat is goedgekeurd door het TPAC. Certificaten die hier onder vallen zijn FSC International, MTCS en PEFC International.

Milieuvriendelijk rijden

Investeringen in elektrische en hybride auto’s (incl. oplaadvoorziening) worden ook in 2015 fiscaal gestimuleerd. Daarvoor wordt in de regelingen net als in 2014 een maximumbedrag per auto gehanteerd. Hybride auto’s met dieselmotoren komen niet meer in aanmerking. Investeringen in taxi’s en bestelwagens op aardgas kunnen daarentegen wel in aanmerking voor fiscale tegemoetkoming.

Certificaat Biologische Productie Nederland (SKAL)

Bij het (SKAL) verwerken van zelf gekweekte primaire biologische producten (landbouw, fruit, vis, schaal- of schelpdier) of bij reststromen daarvan, komen investeringen in verwerkingsapparatuur en –voorzieningen in aanmerking voor fiscaal voordeel. Vanaf 2015 zijn uitgesloten: investeringen in apparatuur en voorzieningen voor het sorteren, verpakken, schoonmaken en opslaan van deze producten. Het MIA-percentage is in 2015 gestegen tot 36% (2014: 27%).

Verder op de Milieulijst 2015:

 • kas voor biologische teelt;
 • groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur;
 • stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie;
 • duurzame stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij versie 9.

Nieuw op de Milieulijst

Duurzame voedselvoorziening en landbouwproductie

De bedrijfsmiddelen die een milieuvriendelijk alternatief bieden voor de traditionele teelt van (blad)gewassen in de vollegrond  zijn nieuw op de Milieulijst 2015. Zo ook de lokale verwerking van landbouwgewassen (generiek). Het gaat daarbij om verwerkingsprocessen die nu nog centraal en grootschalig plaatsvinden.

Nieuw zijn:

 • installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw;
 • teeltsysteem voor bladgewassen op water;
 • milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in gebouw (Milieukeur);
 • apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie);
 • automatisch voortbewegend ruwvoermengsysteem voor herkauwers;
 • beluchtingssysteem voor mixen van drijfmest in de rundvee- en varkenshouderij.

Grondstoffenbesparing

Naast de al bestaande generieke bedrijfsmiddelen voor grondstoffenbesparing zijn in de Milieulijst 2015 een aantal veelbelovende nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen, die grondstofverbruik verminderen of recycling verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn een variabele verpakkingsmachine en een glasversnipperaar (voor horecabedrijven).

Schadelijke koelmiddelen

Nieuw op de Milieulijst 2015 is het toepassen van natuurlijke koudemiddelen in bestaande koelinstallaties. Een koudemiddel dat nu wordt gebruikt en dat een stof bevat die de ozonlaag aantast en een groot broeikaseffect heeft, mag niet meer worden toegepast in koelinstallaties.

Verwijderd van de Milieulijst

 • milieuvriendelijk product met certificaat;
 • toedieningssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen tijdens het zaaien;
 • aardappellooftrekker;
 • mobiele lostrechter;
 • verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir;
 • rijsimulator;
 • natuurspeelplek in en bij de bebouwde omgeving.

Aanvragen

U komt in aanmerking voor MIAVamil als u investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de omschrijving van de Milieulijst 2015. Binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting dient de aanvraag te zijn ingediend.