Openstelling Brabantse subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten

Artikel
Breda Noord-Brabant

Openstelling Brabantse subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten

Artikel

Laatste update: 18 mei 2018
Gepubliceerd: 10 augustus 2016

De subsidieregeling cultureel erfgoed is door de provincie Noord-Brabant in het leven geroepen om Brabants erfgoed te behouden en voor publiek toegankelijk te maken. Met de regeling kunnen monumenteigenaren subsidie aanvragen voor restauratie van een monument.

Door restauratie wordt het onroerend erfgoed duurzaam, sober en doelmatig in stand gehouden en blijft ook het restauratievakmanschap.

Doelgroep

Monumenteneigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het restaureren van een cultureel erfgoed dat staat aangemerkt als rijksmonument.

Het gaat hierbij om de volgende categorieën:

 • industrieel erfgoed;
 • kastelen en landhuizen;
 • militair erfgoed; 
 • religieus erfgoed.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie, dan dient aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • De subsidievrager is eigenaar van het rijksmonument.
 • Het rijksmonument ligt in de provincie Noord-Brabant.
 • De vereiste vergunningen zijn reeds verstrekt.
 • De restauratie wordt uitgevoerd door een erkend of vakbekwaam restauratiebedrijf.
 • Er kan worden aangetoond dat de exploitatie van het rijksmonument niet toereikend is voor de geplande restauratiewerkzaamheden.
 • Er wordt actief onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een restauratieopleidingsproject te maken.
 • Het project is nog niet gestart voor ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.
 • Voor het monument is (nog) geen subsidie verstrekt op grond van een regeling.

Beoordelingscriteria

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 1. Mate waarin een financiële bijdrage door derden wordt geleverd aan het project.
 2. Mate waarin het monument aantoonbaar toegankelijk is voor het publiek.
 3. Mate waarin het monument aantoonbaar gebruikt wordt. (Indien het monument geabonneerd is bij de Monumentenwacht)
 4. Mate waarin energiebesparende maatregelen worden getroffen (dak-, gevel- en vloerisolatie, warmtepomp, biobrandstof, zonnepanelen en isolatieglas).

Subsidie

Het subsidiepercentage betreft 70% van de subsidiabele kosten, met een minimum van  € 200.00 tot een maximum van € 400.000.  

In totaal is er € 3.099.676,-.

Subsidiabele kosten

Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn kosten die:

 • De omvang van de ingreep zo veel mogelijk beperken;
 • De oorzaak van de ontstane schade weg te nemen;
 • Eerdere uitgevoerde restauraties met respect te behandelen.

Openstelling

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in de tenderperiode van 6 september 2016 tot en met 27 september 2016.