Subsidie voor innovatieve ontwikkeling agrofoodsector

Artikel
Agrarische sector

Subsidie voor innovatieve ontwikkeling agrofoodsector

Artikel

Laatste update: 17 mei 2018
Gepubliceerd: 08 april 2015

Het is voor mkb-ondernemers in de agrofoodsector lastig om nieuwe vindingen en ideeën te testen in een real-life omgeving. Daarbij hebben ze vaak geen toegang tot specialistische kennis en partners. De afstand tot de markt is daardoor erg groot. De provincie Noord-Brabant verstrekt subsidie aan bedrijven en kennisinstellingen die eigen faciliteiten beschikbaar stellen.

Wat is een testfaciliteit?

Een testfaciliteit is een fysieke of niet-fysieke omgeving voor het testen van nieuwe innovatieve producten, productmarktcombinaties of diensten. Deze diensten of producten zijn in de ontwikkelfase en moeten op technologische of marktinnovatie worden getoetst.

Voorwaarden

Wilt u subsidie aanvragen, dan gelden er een aantal voorwaarden:

  • Ondersteuning is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen of samenwerkingsverbanden die een testfaciliteit opzetten of een bestaande testfaciliteit toegankelijk maken.
  • De testfaciliteit is beschikbaar voor andere bedrijven waaronder mkb-ondernemingen.
  • De testfaciliteit ligt in Zuid-Nederland en openstelling komt ten goed aan de regio Noord-Brabant.
  • De toegevoegde waarde van de testfaciliteit wordt in het projectplan aangetoond.

Subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor 15% voor sommige van de gemaakte kosten voor het opzetten of openstellen van een testomgeving. Alleen projecten waarin verbinding wordt gemaakt met een andere topsector (high tech, biobased economy, life sciences, maintenance, logistiek, chemie en materialen) komen in aanmerking. De subsidie is verbonden aan het Europese programma OPZuid waarmee de aanvrager nog eens 35% subsidie kan verkrijgen. In totaal kunt u dus maximaal 50% subsidie ontvangen. De projectperiode is maximaal 3 jaar.

Aanvragen

Alle aanvragen worden op basis van kwaliteit gerangschikt.

Deadline

U kunt een aanvraag indienden van 1 april tot 30 april 2015.