Subsidie voor mkb-ondernemers met internationale ambitie

Artikel
bedrijfsstructuur voor internationaal zakendoen

Subsidie voor mkb-ondernemers met internationale ambitie

Artikel

Laatste update: 23 mei 2018
Gepubliceerd: 17 augustus 2016

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuwe subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies, de zogenoemde DHI-regeling, geïntroduceerd. Doel is het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden te verhogen en te versterken.

Doelgroep

De regeling DHI richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Subsidie kan worden aangevraagd door een individueel bedrijf of door een samenwerkingsverband van bedrijven.

Modules DHI-regeling

De DHI-regeling bestaat uit 3 modules waarvoor u subsidie kunt aanvragen:

 • Demonstratieprojecten: demonstratie van een technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen.
 • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Bij een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner.
 • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen. Bij een investeringsvoorbereidingsstudie ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer.

Voorwaarden

Iedere module heeft zijn eigen voorwaarden. Voor alle modules geldt:

 • U bent een Nederlandse exporterende en/of in het buitenland investerende mkb-ondernemer;
 • De subsidiabele kosten zijn minimaal € 50.000;
 • De aangevraagde subsidie is niet meer dan 25% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaar;
 • U blijft met uw aanvraag binnen de de-minimisruimte;
 • U heeft minimaal 3 werknemers in dienst;
 • Met het project realiseert u export ter waarde van ten minste 10 keer het subsidiebedrag. Dit geldt niet voor investeringsvoorbereidingsstudies.

Beoordelingscriteria

Subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria:

 • Aansluiting op de doelstellingen van de regeling DHI en de betreffende module;
 • Aansluiting op de doelmarkt;
 • Activiteiten, kennis en ervaring van de aanvrager;
 • Kwaliteit van het project.

Subsidie

De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies is dit € 100.000 per project. Het subsidiepercentage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Het beschikbare budget voor deze tenderronde is € 2,5 miljoen voor opkomende markten en € 2 miljoen voor ontwikkelingslanden. Een complete lijst van landen die voor de DHI-regeling in aanmerking komen vindt u hier.

Subsidiabele kosten

Kosten die in aanmerking komen voor de subsidie zijn:

 • Uren van direct bij het project betrokken experts. Hierbij geldt een vast uurtarief van € 87,50 voor zowel directe loonkosten als indirect toerekenbare kosten.
 • Kosten/afschrijvingskosten van het gebruik van te leveren technologie in geval van demonstratieprojecten.
 • Reis- en verblijfkosten.
 • Kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor het project.
 • Kosten die direct zijn gerelateerd aan het project.
 • Kosten voor projectmanagement geldt maximum van 10% van het totaal.
 • Interne kosten van de aanvragers zonder winstopslag.

Openstelling

Deze tenderronde start op 8 augustus 2016 en sluit op 19 september 2016 om 15.00 uur.