Subsidie voor samenwerkingsprojecten tussen innovatieve mkb-bedrijven in Zuid-Nederland en Vlaanderen

Artikel
Belgiëdesk

Subsidie voor samenwerkingsprojecten tussen innovatieve mkb-bedrijven in Zuid-Nederland en Vlaanderen

Artikel

Laatste update: 06 april 2018
Gepubliceerd: 28 juni 2016

De subsidie is beschikbaar gesteld door subsidieprogramma CrossRoads2. CrossRoads2 is onderdeel van de Europese Subsidieregeling INTERREG. INTERREG stimuleert samenwerking in Europa voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen verschillende regio’s.

CrossRoads2 stimuleert duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen mkb-bedrijven in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Innovatie wordt gestimuleerd door het samenbrengen en begeleiden van bedrijven, financiële ondersteuning en het proactief meedenken naar vervolgstappen op innovatieprojecten.

CrossRoads2 heeft een subsidiebudget van € 6,75 miljoen voor innovatieprojecten en € 500.000 voor haalbaarheidsstudies. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor technologieën waarmee ze kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen binnen de volgende sectoren: high-tech systemen, chemie en materialen, agrofood, life sciences en health, cleantech, biobased economy en logistiek en maintenance. 

Haalbaarheidsstudie

Doelgroep

De aanvrager van de haalbaarheidssubsidie is een innovatieve mkb’er gevestigd in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg (NL) of Vlaanderen.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het project is gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een innovatieproject.
 • Het project wordt uitgevoerd door een externe partij naar keuze van de aanvrager.
 • De projectduur is maximaal 6 maanden

Beoordelingscriteria

 • De competenties van de uitvoerders
 • Grensoverschrijdende meerwaarde
 • Mate van innovativiteit
 • Bijdrage aan de concurrentiepositie van de aanvrager

Subsidie

De minimale begroting bedraag € 15.000. De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximumsteun van € 10.000.

Innovatieproject

Doelgroep

Een samenwerkingsverband van minimaal één mkb’er gevestigd in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg (NL), en minimaal één mkb’er gevestigd in Vlaanderen.        

Belangrijkste voorwaarden

 • Het samenwerkingsproject is gericht op demonstreren in een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst.
 • De projectduur is maximaal 18 maanden.

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van van de subsidieaanvragen wordt gekeken naar:

 • De competenties van de uitvoerders
 • De economische impact van het project
 • Grensoverschrijdende meerwaarde
 • Mate van innovatiteit
 • Kwaliteit van de projecten

Subsidie

De minimale begroting bedraagt € 50.000. De bijdrage is maximaal 45% van de subsidiabele kosten met een maximumsteun van € 135.000. 

Openstelling regeling

Aanvragen kunnen in vier aanvraagtijdvakken worden ingediend. Het eerste tijdvak loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016.

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Na sluiting van de openstelling worden projecten gelijktijdig beoordeeld en gerangschikt op basis van de beoordelingscriteria.