Subsidieregeling voor Zuid-Holland: Asbest eraf? Zon erop!

Artikel
Subsidie

Subsidieregeling voor Zuid-Holland: Asbest eraf? Zon erop!

Artikel

Expertise: Subsidieadvies
Onderwerp: Subsidie
Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 12 juli 2017

In de regio Zuid-Holland kunnen ondernemers, instellingen of andere eigenaren subsidie aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen. Budget voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf? Zon erop!’ is beschikbaar gesteld door de Provincie. Het doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van grootdakbezitters om daken met asbest te vervangen door daken met zonnepanelen.

Doel van de regeling

Subsidie is beschikbaar voor de koop en de installatie van zonnepanelen op een dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking ten hoogste twaalf maanden voor de datum van de aanvraag voor subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden. De koop en de installatie van zonnepanelen leiden tot een bijdrage aan de ambitie van de provincie Zuid-Holland om 1,5 PJ (petajoule) aan zonne-energie dak met geïnstalleerde zonnepanelen te realiseren.

Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt € 80 per kilowatt-piek van de te kopen en de te installeren zonnepanelen tot maximaal 45% van de subsidiabele kosten. De maximale subsidiehoogte is € 100.000. Het complete subsidieplafond is vastgesteld op € 850.000.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de subsidie gelden enkele voorwaarden. We zetten enkele voorwaarden hieronder kort voor u op een rij.

  • De aanvrager van de subsidie is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.
  • Het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland.
  • Het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is hetzelfde dak als waarvan het asbesthoudend materiaal is verwijderd. Daarnaast mag het aantal m2 zonnepanelen niet het aantal m2 van de verwijdering van asbesthoudend materiaal overschrijden.
  • De zonnepanelen hebben een totale capaciteit van ten minste 40 kilowatt-piek (circa 160 panelen).
  • De koop en de installatie van zonnepanelen worden binnen 18 maanden na de dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking uitgevoerd.

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer informatie

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling Asbest eraf? Zon erop!? Neem dan contact op met de subsidieadviseurs van DRV Accountants & Adviseurs. Wij helpen u graag verder.