Subsidieregeling praktijkleren

Werkgevers worden door de subsidieregeling praktijkleren gestimuleerd praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie komt u als werkgever tegemoet in uw kosten als leerbedrijf voor de begeleiding van een werknemer die gedeeltelijk een opleiding volgt aan een erkende opleiding.

Voor wie?

Het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt komt in aanmerking voor subsidie.

De subsidieregeling richt zich op de volgende groepen:

  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • Praktijkonderwijs (PRO)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
  • Promovendi en technologisch onderwerpers in opleiding (toio’s)

De voorwaarden voor de Subsidieregeling praktijkleren verschillen per onderwijscategorie.

Welke werkzaamheden?

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Aanvraag indienen

Het budget per onderwijscategorie wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

Voordelen

De subsidie is afhankelijk van het aantal begeleidingsweken van de werkgever en maximaal € 2.700,-.