Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). De WBSO, ook wel bekend als S&O-afdrachtvermindering, verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw aangifte loonheffing. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

Een ontwikkelingstraject kenmerkt zich door technische onzekerheden en wordt systematisch georganiseerd. Voor de WBSO eindigt de ontwikkeling als het werkingsprincipe is aangetoond, bijvoorbeeld in een prototype, model of applicatie.

 

Voor wie?

Nederlandse ondernemingen die loonbelasting betalen kunnen gebruik maken van de WBSO subsidie, maar ook zelfstandig ondernemers die inkomstenbelasting afdragen.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

Een aanvraag kan worden ingediend voor:

  • De ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur.
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek.

 

Voordelen WBSO

De subsidie wordt verrekend met de te betalen loonheffing. Maandelijks betaalt u dus minder loonheffing aan de Belastingdienst. Deze vermindering bedraagt:

  • 40% van de aan projecten toerekenbare uren & kosten/uitgaven tot € 350.000 (1e schijf).
  • 16% vanaf de 2e schijf (> € 350.000).

Daarnaast geldt:

  • Voor starters een percentage van 50% van de S&O-loonsom.
  • Forfaitair uurloon bedraagt € 29, -.
  • Voor zelfstandigen geldt een verhoging van een aftrek in de inkomstenbelasting. In 2020 bedroeg deze € 12.980 en voor starters kwam daar nog eens €6.494 bovenop. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u als zelfstandige ten minste 500 uur te besteden aan subsidiabele werkzaamheden per jaar.
  • Het budget voor de WBSO 2021 bedraagt maar liefst € 1.438 miljoen.

 

WBSO aanvraag indienen

Een aanvraagperiode bestaat uit minimaal 3 kalendermaanden. Een aanvraag moet uiterlijk in de maand voordat de aanvraagperiode start ingediend zijn.

Let op! Voor ondernemingen en zelfstandigen gelden verschillende voorwaarden.